Rost på bilar

För att bilar ska hålla sig fräscha och åkbara är det väldigt viktigt att underhålla de med regelbundna rostskyddsbesiktningar, rostskydd och rostskyddskompletteringar. Detta görs på bilverkstäder som är auktoriserade rostskyddsbehandlare. I Stockholm hittar man exempelvis Lidingö Rostskydd HB.

Bilrost är ett väldigt vanligt problem idag. Rosten skapas till följd av att en reaktion bildas när bilens metall kommer i kontakt med vatten (oftast i form av regn eller snö) eller vägsalt. Metallen utsätts då för fukt av vattnet och tillsammans med syret i luften börjat metallen att korrodera. Då bildas det rost.

Först bildas rödrost som kan försvinna med lätt slipning. Låter man metallen vara obehandlad under en längre period utvecklas rödrosten till gravrost. Om gravrosten sedan utsätts för fukt går rosten in på djupet. Då är risken stor att metallen på bilen går sönder och behöver en rostlagning.

Den värsta rosten hittar man i bilens hålrum och platser som är svåra att komma åt utan något verktyg. Därför är rostskydd en viktig investering för din bil. Livslängden förlängs och andrahandsvärdet ökar.